Miejska Biblioteka Publiczna

Działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie – Zdroju w 2018 roku

 

 

Treść zadania

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór realizacji

Terminy

Gromadzenie, uzupełnianie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnianiem publikacji dotyczących miasta Świeradów – Zdrój

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Przechowywanie, ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej dotyczącej i dokumentującej dorobek kulturalny, naukowy i historyczny regionu

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Opieka nad zbiorami tworzącymi tzw. wystawę pamiątek po mieszkańcach sprzed 1945r

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Tworzenie kolekcji zbiorów specjalnych , audiowizualnych i dokumentów życia społecznego

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, niesprawnym i w podeszłym wieku, unieruchomionym w domu

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, edukacyjnej dla odbiorcy w każdym wieku

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Współdziałanie z bibliotekami w woj. dolnośląskim głównie z Powiatową i Miejską Biblioteka Publiczną w Lubaniu i Dolnośląską Biblioteką Publiczna we Wrocławiu

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

Cały rok

Wdrażanie RODO zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 realizującego odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 24 – 32 Rozporządzenia

Pracownicy biblioteki

Dyrektor biblioteki

do maja 2018