Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie – Zdroju jest samorządową instytucją kultury wpisaną od dnia 29 sierpnia 2001 r pod nr 1 w rejestrze organizatora Urzędu Miasta w Świeradowie – Zdroju

 

Podstawa prawna działalności

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r o Samorządzie Gminnym (tj. z 2001r Dz.U. nr 142)

 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami)

 

Ustawa z dnia 25 październik 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)

 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie - Zdroju