Miejska Biblioteka Publiczna

Informacja o stanie majątku MBP Świeradów-Zdrój 2015

Środki trwałe:

  1. Budynek  - 851.773,88 zł
  2. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie  - 125.528,79 zł
  3. urządzenia techniczne, maszyny - 5.765,00 zł

Wartości niematerialne i prawne - 7.850,08 zł

Zbiory biblioteczne - 242.405,75 zł

Dotacje w roku 2015 - 320.300,00 zł w tym:

  1. dotacja od organizatora - 313.200,00 zł
  2. dotacja z Biblioteki Narodowej  - 7.100,00 zł

Przychody własne:

  1. wpływ środków od czytelników - darowizny - 1.505,00 zł
  2. przychody operacyjne w postaci darowizny - zbiory biblioteczne - 1.410,00 zł

Stan na 31 grudnia 2015 r.