Miejska Biblioteka Publiczna

Plan finansowy oraz majątek i zarządzanie mieniem MBP „IZERKA”  Świeradów-Zdrój – stan na 31.12.2016 r.

I. Środki trwałe – 958.815,96 zł w tym:

1) budynek – 823.103,00 zł
2) pozostałe środki trwałe – wyposażenie – 129.946,96 zł
3) urządzenia techniczne – maszyny – 5.766,00 zł

II. Wartości niematerialne i prawne - 7.850,08 zł

III. Zbiory biblioteczne – 272.271,98 zł

IV. Dotacje w 2016 r. - 347.700,00 zł w tym:

1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą od organizatora – 339.600,00 zł
2) dotacja z Biblioteki Narodowej – nowości wydawnicze - 8.100,00 zł

V. Przychody własne – 2.704,00 zł w tym:

1) wpływ na Fundusz czytelniczy – darowizna – 1570,00 zł
2) przychody - dary książek -1.134,00 zł.