Miejska Biblioteka Publiczna

Status Prawny

Ustawa z dnia 8 marca 1990r o Samorządzie Gminnym (tj. z 2001r Dz.U. nr 142)
 
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami)
 
Ustawa z dnia 25 październik 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)
 
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeradowie - Zdroju