Miejska Biblioteka Publiczna

Struktura organizacyjna

Organizacja Biblioteki

Organizację i zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie – Zdroju określa Regulamin Organizacyjny MBP oraz Statut MBP

Strukturę organizacyjną stanowią:

  1. Dyrektor Biblioteki
  2. Główny Księgowy Biblioteki
  3. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
  4. Dział Udostępniania Zbiorów w skład którego wchodzą:
  • Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia i „Kącik Malucha”
  • Wypożyczalnia Ogólna dla Dorosłych
  • Czytelnia Prasy, Książki oraz Internetowo – Multimedialna
  • Filia nr 1